Nascholingen voor therapeuten.


"Maar je kunt MIJ niet zien met de ogen die je hebt. Daarom geef ik je het goddelijke oog, waarmee je Mijn mystieke volheid kunt aanschouwen.

Bhagavad Gita, 11:8


Binnenkort worden wijzigingen aangebracht en naast workshops ook trajecten aangeboden. Via de nieuwsbrief kan ik je op de hoogte houden. 


Basis workshop Rayid: nascholing voor therapeuten.

De ééndaagse workshop voor professionals geeft je een goede, in de praktijk bruikbare, indruk van de Rayid interpretaties. Je leert de hoofdstructuren, de ringen, introvert vs. extrovert herkennen. De nascholing is erg praktisch. We kijken in elkaars ogen en er worden veel dia's getoond met uitleg over de specifieke adviezen die je kunt geven aan de betreffende persoon.

 

Het grote verschil met een ééndaagse workshop voor geïnteresseerden is de veel meer cliënt gerichtheid en dat er therapeutische inhoud aan de dag toegevoegd wordt. 

 

Verder oefenen we een bewegingsvorm die voor alle structuren erg balancerend is, de zgn. 'Angel Wings'

 

Je leert begrijpen hoe mensen reageren op hun omgeving, wat hun drijfveren zijn, welk werk bijvoorbeeld bij iemand past. Je krijgt inzicht in hoe klachten kunnen ontstaan en hoe iemand zichzelf in balans kan brengen. Ook wordt er in gegaan op de dynamiek in relaties.

 

Deze workshop is de opstap naar het verdiepingstraject voor professionals.

 

Samenvatting inhoud:

 

Bij aanvang van de workshop worden er foto's van je ogen gemaakt. Deze worden dan in de loop van de dag stapsgewijs besproken. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 

Korte beschrijving achtergrond en ontstaan van de Rayid irisanalyse en de grote verschillen met de iriscopie.
 
Hoofdstructuren: juweel, bloem, stroom en shaker. Je leert ze bij jezelf en anderen herkennen. De hoofdstructuren geven  je karakter weer. Ben je van nature een leider, kunstenaar, gevoelsmens, ondernemer, etc., etc. Je gaat zien welke invloed deze hoofdstructuren hebben op het dagelijkse leven en de keuzes die je maakt. Verder ga je inzien wat de signalen zijn die er op duiden dat je uit balans gaat en wat je kunt doen om dit weer op orde te krijgen. Ook leer je de wet van aantrekking van de tegenovergestelde structuren.  Lees meer bij hoofdstructuren.
 
Ringen: ring van harmonie, vrijheid, bestemming en vastberadenheid. Ook de ringen laten delen van je karakter zien. De ringen geven aan wat je natuurlijke reacties zijn op je omgeving. Ben je meer conflictmijdend, gaat het jou om rechtvaardigheid, ben je al op zoek naar je doel in het leven, etc. Je gaat deze ringen eenvoudig herkennen en daarmee begrijpen waarom jij anders op situaties reageert dan bv je familie, buur of vriend. Zeer verhelderend. Tegelijkertijd begrijp je hoe klachten zich kunnen gaan ontwikkelen in delen van je lichaam als je geen gehoor geeft aan de 'boodschap' van deze ringen. Lees meer bij ringen.
 
Introversie/ extraversie. In de iris kun je snel zien of je de neiging hebt introvert dan wel extrovert te zijn en hoe zich dat uit, hoe je erin vast kunt komen zitten en wat je kunt doen om daar weer uit te komen.
Constrictie en expansie: ons hele leven bestaat uit samentrekkende en uitgaande bewegingen. Dit zie je natuurlijk het beste bij de hartslag. Maar in alles herken je deze dynamiek. Ga je te lang door in bv de expansie dan zul je uitgeput raken en zal de natuur ervoor zorgen dat je weer naar de constrictie gaat (bv uitrusten, of bv de griep krijgen om gedwongen uit te rusten). Elke structuur in het oog heeft invloed op deze dynamiek en is erg goed te herkennen.
Angel Wings. Een prachtige en eenvoudige oefening die helpt om jezelf te balanceren.
 
Tijdens de workshop worden er aan de hand van foto's veel voorbeelden besproken.

 

Na de workshop kun je bij jezelf en je cliënten de hoofdlijnen herkennen en aan de hand hiervan eenvoudige adviezen geven.

 

Toelatingseisen:

 

Lidmaatschap van een beroepsvereniging in de complementaire of reguliere gezondheidszorg.

 

Accreditatie:

 

De workshop is op HBO niveau en geaccrediteerd door de LVNT (VNT en LVNG).

 

Data en bijdrage:

 

Kijk voor data in agenda.


Verdiepings- en specialisatietraject Rayid voor therapeuten.

 

Verdiepingstraject Rayid.

 

Deze vierdaagse nascholing / opleiding plus stagedag, brengt je naar de diepte van de Rayid interpretaties. Naast de hoofdstructuren, de ringen en introversie vs extraversie, leer je de gecombineerde structuren, de segmenten, linker- en rechterhersenhelft dominantie ontdekken en de posities.

 

  • Je leert meerdere oefeningen om tot balans te komen.
  •  Ook tijdens deze nascholing / opleiding worden foto's gemaakt van je eigen irissen en als rode draad door de dagen heen uitvoerig besproken.
  • Uiteraard bespreken we talloze praktijkvoorbeelden.
  • Na deze vierdaagse nascholing en stagedag ben je in staat een Rayidconsult te geven. Uiteraard is ervaring de sleutel tot verdieping.
  • Na dit vierdaagse Verdiepingstraject kun je verder naar Specialisatie traject. 
De opbouw is als volgt:

 

Dag 1:
We verdiepen de stof die hebt geleerd op de basis nascholing. We leren de achtergrond van Rayid kennen, het ontstaan en de ontwikkeling. Verder verdiepen we de kennis die je op gedaan hebt in de basis workshop (voorwaarde om te inschrijven voor dit traject) van hoofdstructuren, de ringen en introversie / extroversie. Er is veel praktijk. We leren de eerste stappen in het zowel systematisch als intuïtief lezen van de irissen. Erg belangrijk is het dat je ook een goede indruk gaan krijgen van je eigen ogen en wat dat voor een invloed op je leven en je gesprekken met cliënten heeft. De Angel Wings wordt een rode draad van het traject.
Ongeveer vier weken oefenen, huiswerk maken en vertrouwd raken met de stof. Minimaal 10 mensen 'in de ogen kijken'.
 
Dag 2:
We herhalen de stof van de eerste dag en we gaan naar de derde cirkel: de hersenhelft dominantie herkennen in de iris en de invloed van deze dominantie op het handelen. We nemen de gecombineerde structuren door. We gaan oefeningen doen, die we aan de cliënten kunnen meegeven om in balans te komen. We leren en bespreken het schema 'tot herstel komen' en zoeken de plaats die we daar als therapeut in in willen nemen. We bespreken uitgebreid de huiswerkopdrachten en de irissen van de cliënten.
Ongeveer vier weken oefenen, het huiswerk maken en weer minimaal 10 mensen 'in de ogen kijken'.
 
Dag 3:
De invloed van alfa meditatie, voeding, levensstijl worden duidelijk en het schema weg tot herstel wordt verder uitvoerig behandeld. Er wordt een begin gemaakt met het bespreken van de posities. De iris kent naast de indeling van hoofd- en secundaire structuren en de ringen ook de zgn. regio's en posities. Elk deel van de iris heeft een relatie naar karaktereigenschappen en het pad van de ziel. Het vergt veel ervaring om deze te duiden.
Ongeveer drie weken oefenen, het huiswerk maken en weer minimaal 10 mensen 'in de ogen kijken' en adviseren.
Stagedag: 
Na de derde dag organiseer je op je eigen locatie een stagedag met vier tot zes cliënten. De docent komt naar je toe om deze dag te begeleiden en je te ondersteunen met het lezen van de irissen. (Start het organiseren van deze dag al vóór de derde dag, zodat de planning goed verloopt).
Dag 4 en eindtoets:
We gaan verder met het bestuderen van de regio's en posities. In de middag vindt een informele afrondende toets in de vorm van een geheel Rayidconsult plaats.

 

Toelatingseisen:

Basis workshop gevolgd hebben.

Lidmaatschap van een beroepsvereniging in de complementaire of reguliere gezondheidszorg op HBO niveau.

 

Accreditatie:

Deze meerdaagse workshop is op HBO niveau. Accreditatie wordt aangevraagd bij het SRNO.

 

Data en bijdrage:

 

Kijk voor data en bijdrage in agenda.

 

 

Specialisatie traject.
Dag 1: dag van de relaties.
Deze dag van de opleiding wordt ook wel de dag van de relaties genoemd. Hoe verhouden de diverse irissen zich tot elkaar en hoe begeleid je mensen die meer zicht willen hebben in hun relatie.
 
Online traject
een online traject, waarbij je 11 hoofdstukken bestudeert. Na elke les beantwoord je de vragen en stuurt deze op. Dan krijg je via de mail de volgende les toegestuurd. De rest van de nascholing / opleiding heb je de tijd om deze module af te ronden. Je kunt deze vragen en antwoorden ook gezamenlijk invullen. (Vanzelfsprekend is het kopiëren van antwoorden van een ander niet erg leerzaam.)
 
Dag 2:
Deze dag gaan we alles met elkaar combineren. Je observeert je zelf als therapeut en als cliënt. Veel praktijk.
Stagedag 2: 
je organiseert weer een stagedag op jouw locatie. Je gaat nu zelfstandig met minimaal zes cliënten werken. Je werkt nu geheel zelfstandig. De docent is als ondersteuning aanwezig.

 

Dag 3: 

laatste verdiepingen en afrondende toets. Je hebt je nu de stof van de Rayid eigen gemaakt en kunt er verder mee aan de slag. Ook bespreken we hoe je Rayid goed kunt integreren in je eigen discipline.

 

Na afloop van de meerdaagse nascholing ben je in staat om irissen van cliënten zelfstandig op een verantwoorde wijze te interpreteren en te integreren met je eigen discipline. 

 

Toelatingseisen:

 

Verdiepingstraject gevolgd hebben.

Lidmaatschap van een beroepsvereniging in de complementaire of reguliere gezondheidszorg.

 

Accreditatie:

 

Deze meerdaagse workshop is op HBO niveau. Diverse beroepsverenigingen hebben de workshop in het verleden geaccrediteerd. Er is nog geen accreditatie aangevraagd.

 

Data en bijdrage:

 

Kijk voor data en bijdrage in agenda.

 

 
Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.