Nascholingen.


Eéndaagse nascholing.

De ééndaagse workshop geeft je een goede indruk van de Rayid interpretaties. Je leert de hoofdstructuren, de ringen, introvert vs. extrovert herkennen. De nascholing is erg praktisch. We kijken in elkaars ogen en er worden veel dia's vertoont met uitleg over de specifieke  adviezen die je kunt geven aan de betreffende persoon.

 

Centraal in de nascholing staan ook de foto's van de irissen die van de deelnemers gemaakt worden. Deze worden op een integere wijze met elkaar besproken en zal leiden tot veel inzicht en begrip.

 

Verder oefenen we een bewegingsvorm die voor alle structuren erg balancerend is, de zgn. 'Angel Wings'

 

Je leert begrijpen hoe mensen reageren op hun omgeving, wat hun drijfveren zijn, welk werk bijvoorbeeld bij iemand past en hoe iemand zichzelf in balans kan brengen. Ook wordt er in gegaan op de dynamiek in relaties.

 

Na de workshop kun je bij jezelf en je cliënten de hoofdlijnen herkennen en aan de hand hiervan eenvoudige adviezen geven.

 

Toelatingseisen:

 

Werkzaam in de gezondheidszorg. Respectvol kunnen omgaan met anderen.

 

Accreditatie:

 

De workshop is op HBO niveau. Diverse beroepsverenigingen hebben de workshop in het verleden geaccrediteerd. Bij twijfel informeer bij uw vereniging of neem contact met ons op. Op dit moment wordt er voor deze workshops accreditatie aangevraagd.

 

Data en bijdrage:

 

Kijk voor data in agenda.


Meerdaagse (na)scholing

Deze vijfdaagse nascholing / opleiding brengt je naar de diepte van de Rayid interpretaties. Naast de hoofdstructuren, de ringen en introversie vs extraversie, leer je de secundaire structuren, de segmenten, linker- en rechterhersenhelft dominantie ontdekken en de posities. Je leert meerdere oefeningen om tot balans te komen.

 

Ook tijdens deze nascholing / opleiding worden foto's gemaakt van je eigen irissen en als rode draad door de dagen heen uitvoerig besproken.

 

Uiteraard bespreken we talloze praktijkvoorbeelden.

 

Na deze vijfdaagse nascholing volgen drie specialisatie dagen.

 

De opbouw is als volgt:

 

module 1: twee dagen achter elkaar. We leren de achtergrond van Rayid kennen, het ontstaan en de ontwikkeling. Verder bespreken we de hoofdstructuren, de ringen en introversie / extroversie. Et is veel praktijk. We leren de eerste stappen in het lezen van de irissen. Erg belangrijk is het dat je ook een eerste indruk gaan krijgen van je eigen ogen en wat dat voor een invloed op je leven en je gesprekken met cliënten heeft.
Ongeveer drie weken oefenen, huiswerk maken en vertrouwd raken met de stof. Minimaal 10 mensen 'in de ogen kijken'.
 
module 2: één dag. We herhalen de stof van de eerste module en we gaan naar de derde cirkel: de hersenhelft dominantie. We bespreken de huiswerkopdrachten en de irissen van de cliënten.
Ongeveer drie weken oefenen, het huiswerk maken en weer minimaal 10 mensen 'in de ogen kijken'.
 
module 3: één dag verder verdiepen: de invloed van alfa meditatie, voeding, levensstijl worden duidelijk en het schema weg tot herstel wordt uitvoerig behandeld. Er wordt een begin gemaakt met het bespreken van de posities. De iris kent naast de indeling van hoofd- en secundaire structuren en de ringen ook de zgn. posities. Elk deel van de iris heeft een relatie naar karaktereigenschappen. Het vergt veel ervaring om deze te duiden.
Ongeveer drie weken oefenen, het huiswerk maken en weer minimaal 10 mensen 'in de ogen kijken' en adviseren.
stagedag 1: na module 3 organiseer je op je eigen locatie een stagedag met minimaal zes cliënten. De docent komt naar je toe om deze dag te begeleiden en je te ondersteunen in het lezen van de irissen.
module 4: één dag. We gaan de posities verder uitdiepen. In de middag vindt een afrondende toets plaats.
Vervolg traject.
module 5: Tijdens dag 6 van de opleiding wordt de dag van de relaties genoemd. Hoe verhouden de diverse irissen zich tot elkaar en hoe begeleid je mensen die meer zicht willen hebben in hun relatie.
 
start online traject: een online traject, waarbij je 12 hoofdstukken bestudeert. Na elke les beantwoord je de vragen en stuurt deze op. Dan krijg je via de mail de volgende les toegestuurd. De rest van de nascholing / opleiding heb je de tijd om deze module af te ronden. Je kunt deze vragen en antwoorden ook gezamenlijk invullen. (Van zelfsprekend is het kopiëren van antwoorden van een ander niet erg leerzaam.)
 
module 6: Deze dag gaan we alles met elkaar combineren. Je observeert je zelf als therapeut en als cliënt. Veel praktijk.
stagedag 2: je organiseert weer een stagedag op jouw locatie. Je gaat nu zelfstandig met minimaal zes cliënten werken. De docent is als ondersteuning aanwezig.

 

module 7: laatste verdiepingen en afronding. Je hebt je nu de stof van de Rayid eigen gemaakt en kunt er mee aan de slag. Ook bespreken we hoe je Rayid goed kunt integreren in je eigen discipline.

 

Na afloop van de meerdaagse nascholing ben je in staat om irissen van cliënten zelfstandig op een verantwoorde wijze te interpreteren en te integreren met je eigen discipline. 

 

Toelatingseisen:

 

Lidmaatschap van een beroepsvereniging in de complementaire of reguliere gezondheidszorg.

 

Accreditatie:

 

Deze meerdaagse workshop is op HBO niveau. Diverse beroepsverenigingen hebben de workshop in het verleden geaccrediteerd. Bij twijfel informeer bij uw vereniging of neem contact met ons op.

 

Data en bijdrage:

 

Kijk voor data in agenda.

 

 
Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.