Privacyverklaring.

Met het inschrijven op onze nieuwsbrief, het aanvragen van informatie en/of het bestellen van producten via onze site geef je jouw persoonlijke gegevens in vertrouwen aan ons.
Rayid Nederland gaat altijd zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. We handelen daarin volgens ons privacy beleid, dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensverwerking, de zgn AVG.

 

Persoonlijke gegevens worden bij binnenkomst in een beveiligde database gezet, die alleen toegankelijk is voor Rayid Nederland. Deze gegevens zijn beveiligd en onbevoegden kunnen daar niet bij. We gebruiken jouw gegevens voor het zenden van de nieuwsbrief en correspondentie in het geval van deelname aan workshops / cursussen. Wanneer je akkoord gaat met de verklaring en de algemene voorwaarden hoef je niets te doen. We blijven je op de hoogte houden van nieuws en cursusaanbod via onze e-mailnieuwsbrief, waarvoor je je ten aller tijden kunt afmelden.

 

Alleen het financiële administratiebureau waarmee we samenwerking heeft inzage in onze gegevens, alleen met het doel de financiële administratie op een goede manier te kunnen verwerken. Hierover is ten aanzien van de privacy een verwerkingsovereenkomst ondertekend door beide partijen.

 

Jouw account blijft bestaan indien je deze niet zelf verwijderd of laat verwijderen door Rayid Nederland. Account en/of contactgegevens worden eveneens verwijderd wanneer de gegevens onjuist blijken te zijn, wanneer de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient en wanneer de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

 

Rayid Nederland wil benadrukken dat jouw persoonlijke gegevens niet kunnen worden ingezien door derden en deze zullen dan ook nooit worden doorverkocht. Rayid Nederland behoudt zicht het recht de privacyverklaring elk moment aan te passen. De aanpassingen worden gepubliceerd op deze pagina.

 

Behandelovereenkomst.

 

Ondergetekende ____________________________________________________________________ Geboren dd ____________________________________ te ______________________________ Adres _____________________________________te _____________________________ verklaart dat hij/zij volledig is ingelicht over de mogelijkheden die Hans Thijssen bij zijn werkzaamheden als natuurgeneeskundig therapeut kan bieden. Ondergetekende heeft de vragen die Hans Thijssen tijdens het intakeconsult aan hem/haar heeft gesteld naar waarheid beantwoord. Ondergetekende is volledig geïnformeerd over de kosten van de behandelingen die in 2022 zijn geraamd op € 85,- per consul, tenzij anders is overeengekomen. Het is duidelijk dat op dit moment niet is aan te geven hoeveel consulten noodzakelijk zijn. Hij/zij heeft ingestemd met de doelstelling van de behandeling, waarbij hij/zij zich er van bewust is dat het resultaat van de behandeling onder meer daarbij afhankelijk is van zijn/haar eigen te leveren inspanning en realiseert zich dat er aan de zijde van de therapeut geen sprake is van een resultaatsverplichting maar wel van een inspanningsverplichting. Ondergetekende verklaart dat hij/zij antwoord heeft gekregen op alle vragen die naar aanleiding van de voorgenomen behandeling naar voren zijn gekomen. Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en te zullen beantwoorden en verklaart alle relevante informatie met betrekking tot zijn/haar gezondheid en gevoeligheid/gevoeligheden te hebben gegeven. Ondergetekende verklaart op basis van alle gekregen informatie en na het lezen van bovenstaande, tot een weloverwogen besluit te zijn gekomen om een behandeling of behandelingstraject te willen ondergaan. Plaats: ____________________ Datum: _____________________ Handtekening cliënt ______________________ Praktijk Natuurlijke Gezondheidsbegeleiding / Hans Thijssen is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Praktijk Natuurlijke Gezondheidsbegeleiding / Hans Thijssen zal uw persoonsgegevens, zoals wettelijk is vereist, met zorg behandelen. Handtekening therapeut___________ 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.